Tin tức

Lựa chọn tiết diện dây dẫn điện – Bài 4

Lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp điện

Có 3 phương pháp để lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp điện:

  1. Chọn tiết diện theo mật độ kinh tế của dòng điện Jkt :

Phương  pháp này được sử dụng để lựa chọn dây dẫn cho lưới điện có điện áp U≥110KV, lưới trung áp đô thị và xí nghiệp.

Bởi vì trong cấp điện áp của lưới không có thiết bị điện sử dụng trực tiếp, vấn đề điện áp không cấp bách nên việc lựa chọn mật độ dòng điện Jkt  sẽ có lợi về kinh tế.

  1. Chọn tiết diện theo tổn thất điện áp cho phép ΔUcp:

Phương  pháp này được sử dụng để lựa chọn dây dẫn trong lưới điện trung áp nông thôn, hạ áp nông thôn, đường dây tải điện đến các trạm bơm nông nghiệp, nơi khoảng cách truyền tải xa nguồn, nơi có tổn thất điện áp lớn, chỉ tiêu chất lượng điện năng dễ bị vi phạm.

  1. Chọn tiết diện theo dòng điện phát nóng cho phép Icp:

Phương pháp này dùng để lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp cho lưới điện hạ áp đô thị, hạ áp trong công nghiệp và chiếu sáng sinh hoạt.

Phạm vi áp dụng các phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp:

Lưới điệnJktΔUcpIcp
Cao ápMọi đối tượng
Trung ápĐô thị, công nghiệpNông thôn
Hạ áp–           Nông thônĐô thị ,công nghiệp