Tin tức

Điều khiển PID

Điều khiển PID là gì?

PID ( Proportional Integral Derivative) là chữ viết tắt của 3 chữ Proportional (tỉ lệ), Integral(tích phân), Derivative(đạo hàm).

PID là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp, nó là bộ điều khiển được sử dụng nhiều nhất trong các hệ thống phản hồi, và  tính toán giá trị “sai số” là hiệu số giữa giá trị đo thông số biến đổi và giá trị đặt mong muốn. Bộ điều khiển PID sẽ thực hiện giảm tối đa sai số bằng cách điều chỉnh giá trị điều khiển đầu vào.

Sơ đồ điều khiển PID hồi tiếp trong công nghiệp

Có 4 loại điều khiển :

  • Bộ điều khiển tỉ lệ – P ( Proportional Controller).
  • Bộ điều khiển tỉ lệ và tích phân – PI (Proportional and Integral Controller).
  • Bộ điều khiển đạo hàm – PD (Proportional and Derivative Controller).
  • Bộ điều khiển tỉ lệ, tích phân, đạo hàm – PID (Proportional, Integral, and Derivative (PID) Controller)

Điều khiển tín hiệu PID là một quá trình phức tạp để điều khiển chính xác các đối tượng như: nhiệt độ, độ ẩm, chiều dài, áp suất, lưu lượng,… cần phải thiết kế các bộ điều khiển PID độc lập cho nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng,…
Hệ thống điều khiển nhiệt độ cho máy đóng gói tự động bao gồm:
1. Thiết bị điều khiển và cài đặt ( PLC, HMI).
2. Cơ cấu chấp hành (thiết bị gia nhiệt).
3. Thiết bị đo hồi tiếp (cảm biến nhiệt).

Hệ thống điều khiển vị trí cho máy đóng gói tự động bao gồm:

1. Thiết bị điều khiển và cài đặt ( PLC, HMI).
2. Cơ cấu chấp hành (bộ điều khiển biến tần, moto 3 pha).
3. Thiết bị đo hồi tiếp (bộ mã hóa Encoder).