Tin tức

Dây dẫn điện và cáp điện? – Bài 3

Dây dẫn điện và cáp điện?

Để kết nối các thiết bị điện với nhau người ta sử dụng dây bọc cách điện, dây dẫn trần và dây cáp điện.

  • Dây bọc cách điện:

Dây bọc cách điện là loại dây sử dụng trong lưới điện hạ thế, chủ yếu là điện nội thất xây dựng. Dây bọc cách điện gồm dây bọc ruột đồng, dây bọc ruột nhôm, dây đơn hay dây đôi, dây cứng hoặc dây mềm, một sợi hay nhiều sợi…

  • Dây dẫn trần:

Dây dẫn trần là loại dây được sử dụng trong lưới điện truyền tải. Dây dẫn trần bao gồm dây đồng trần(M), dây nhôm trần(A), dây nhôm lỏi thép(AC).

Dây đồng trần(M): dẫn điện rất tốt nhưng đắt tiền và năng nên chỉ được sử dụng ở những môi trường đặc biệt.

Dây nhôm trần(A): dây nhôm trần do dễ bị oxi hóa và đặc tính cơ học kém nên thường được sử trong lưới điện hạ thế.

Dây nhôm lỏi thép(AC): phần lỏi thép làm nhiệm vụ tăng độ bền cơ học cho dây dẫn, phần nhôm dùng làm nhiệm vụ dẫn điện. Dây nhôm lỏi thép được dùng rộng rải trên các cấp điện áp.

  • Cáp điện:

Cáp điện là loại dây dẫn đặc biệt, cáp điện bao gồm cáp điện 1 lỏi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi(cáp ruột đồng hay ruột nhôm, cách điện PVC hay XLPE), ngoài ra còn phân loại cáp theo môi trường sử dụng như: cáp điện sử dụng trong nhà, cáp điện sử dụng ngoài trời, cáp điện sử dụng dưới đất, cáp điện sử dụng trong môi trường chua mặn, cáp điện sử dụng trong môi trường dễ ăn mòn do có hóa chất, cáp điện sử dụng trong môi trường chịu lực cơ giới, cáp điện chống cháy,…

Cách gọi tên cáp điện bao gồm cách gọi tên theo chất cách điện và vật liệu làm lõi(cáp cách điện PVC có lõi đồng được gọi là cáp PVC lõi đồng, cáp cách điện XLPE có lõi đồng được gọi làm cáp XLPE lõi đồng).