Tin tức

Cấp bảo vệ IK ?- Bài 2

Cấp bảo vệ IK ?

Định nghĩa:

Cấp bảo vệ IK (Impact Resistance) đặc trưng  khả năng của thiết bị chống lại tác động cơ học.

Các giá trị cấp bảo vệ IK:

Mã hiệu IKNăng lượng va đập(Joules)Mã hiệu AG
000
01≤0,14
02≤0,2AG1
03≤0,35
04≤0,5
05≤0,7
06≤1
07≤2AG2
08≤5AG3
09≤10
10≤20AG4

Đặc tính của chỉ số IK đối với các tủ phân phối:

Mức độ bảo vệ IK của vỏ thiết bị được xác định như là một tính năng của các tác động ngoài khác nhau theo tiêu chuẩn IEC 60364-5-51, cụ thể:

  • Có đồ vật rắn(ký hiệu AE).
  • Có nước(ký hiệu AD)
  • Ứng suất cơ(không ký hiệu)
  • Khả năng con người(ký hiệu BA)

Các giá trị IK kiến nghị:

Ký hiệu IK tương ứng theo điều kiện
Không có nguy cơ xảy ra tác động lớnPhòng kỹ thuật07
Có thể xảy ra tác động lớn làm hư hỏng các thiết bịHành lang08(vỏ tủ có cửa)
Nguy cơ lớn xảy ra các tác động làm hư vỏ tủPhân xưởng10